Bläddra

Islam – en religionsvetenskaplig introduktion

Kategorier: Filosofi och religion Islam Religion och tro

Islam – en religionsvetenskaplig introduktion

Kategorier: Filosofi och religion Islam Religion och tro
Köp här
Islam – en religionsvetenskaplig introduktion beskriver islam och muslimsk kultur i all sin mångfald. Här ges en rik historisk bakgrund till islams uppkomst och framväxt liksom en inblick i nutida islam-tolkningar och praktiker. Likheter och skillnader mellan sunnitiska och shiitiska traditioner uppmärksammas genom hela boken. Boken kan användas som litteratur på universitet och högskolor, men riktar sig även till en intresserad allmänhet.

Läs mer
Bokens första del behandlar Muhammads liv och islams grundläggande skrifter. Här tas också islamisk lag, teologi, filosofi, rituellt liv och sufism upp.
Den andra delen rör sig genom den senare medeltiden och den tidigmoderna perioden och gör nedslag i en rad olika regioner och traditioner; från Sydostasien till Sydafrika och Spanien, från osmaner till mongoler och safavider.
Bokens tredje del tar oss in i vår egen samtid, med initierade kapitel om islam och modernism, salafism och islamism, och om islam i Europa och Förenta staterna.

I den andra upplagan (2021) inkluderas tre nya kapitel om islamisk filosofi, salafism och om islam i Sydasien.

Om författarna
Författarna är alla ledande svenska forskare inom ämnet. Redaktörer är Susanne Olsson, professor i religionshistoria vid Stockholms universitet, och Simon Sorgenfrei, docent i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.