Bläddra

Jaget, laget och teamet

Kategorier: Idrottstränare och coachning Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
Köp här

Jaget, laget och teamet

Kategorier: Idrottstränare och coachning Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
Köp här
Jaget, laget och teamet handlar om att inom idrotten arbeta tillsammans i olika grupperingar. På ett enkelt och lättfattligt sätt beskrivs olika teorier och modeller. Texten varvas med bilder och figurer som underlättar, förstärker och förtydligar.

Många kan ha glädje av denna bok. Den enskilde som vill spegla och få perspektiv på sitt eget sätt att vara och verka. Ledaren, chefen, coachen eller tränaren som vill få en djupare förståelse för människors agerande och beteende. Ledningsteam, projektgrupper, styrelser eller arbetsgrupper av olika slag som vill öka insikten om teamroller och relationer samt utveckla samspelet. Redan etablerade grupper kan använda innehållet och verktygen för att vitalisera samspelet. Nya grupperingar kan utifrån resonemangen och tankegångarna skapa en plattform för att utveckla ett bra lagarbete.

Innehållet går lika lätt att applicera på andra typer av arbetslag, som till exempel näringsliv eller offentlig sektor.

Ur innehållet:
I teamet skapas slagkraft
Team – och gruppdynamik
Sju pusselbitar till framgång
Människors olikheter
Från individ till team
Team är olika
Teamroller
Samspel och kommunikation
Hjälpredor i teamarbetet