Bläddra

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn SOU 2017:101. En ny modell för föräldraförsäkringen : Slutbetänkande från Utredningen om en modern föräldraförsäkring

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn SOU 2017:101. En ny modell för föräldraförsäkringen : Slutbetänkande från Utredningen om en modern föräldraförsäkring

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här
Syftet har varit att identifiera problem och föreslå åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än i dag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även fortsatt bidra till goda uppväxtvillkor för barn.Ur innehållet:
  • Jämställd fördelning av föräldraledighet och föräldrapenningförmåner
  • Åldersgränser för rätten till föräldraledighet?
  • Modernisering för nya utmaningar på arbetsmarknad och i familjeliv
  • Regler för graviditetspenning anpassade till dagens arbetsliv
  • Underlätta för olika familjekonstellationer
  • Förenkling och renodling av regler

Särskild utredare: Lars Arrhenius

Köp ditt eget exemplar och ta del av analyser och förslag!