Bläddra

Jordabalken 7 kap. : en kommentar – De allmänna bestämmelserna om nyttjanderätt och servitut m.m.

Kategorier: Egendomslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Jordabalken 7 kap. : en kommentar – De allmänna bestämmelserna om nyttjanderätt och servitut m.m.

Kategorier: Egendomslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
På ett kärnfullt och koncentrerat vis analyseras bestämmelserna i Jordabalkens 7:e kapitel, de allmänna bestämmelserna om arrende, hyra, tomträtt och annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk kraft m.m.