Bläddra

Källor och källkritik

Kategorier: Historia och arkeologi

Källor och källkritik

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Källkritik är viktigare än någonsin


Därför behövs en bredvidläsningsbok som går på djupet och som ger konkreta historiska exempel. I Källor och källkritik får eleverna bekanta sig med ett antal betydelsefulla historieskrivare och källkritiska problem. Varje författare resp. problemområde presenteras i en inledande text, som sedan följs av utdrag ur autentiska historiska källor och arbetsuppgifter.

Upplägget är kronologiskt med tyngdpunkt på västerlandet och på modern historia. Följande teman behandlas: Herodotos, Romerska kejsare, Erik den helige, Stockholms blodbad, Västerås riksdag, Grimbergs svenska historia, Amerikanska revolutionen, Versaillesfreden, Proletariatets diktatur, Slaget om Storbritannien samt Sverige under andra världskriget

Lärarhandledning
En gratis lärarhandledning med facit till frågorna i Källor och källkritik finns i form av utskriftsvänliga pdf-filer.

Författaren
Christer Öhman har i många år varit lärare och forskare på Historiska institutionen vid Uppsala universitet. Han har tidigare bland annat skrivit läromedel för mellan- och högstadiet, Barnens världshistoria i sex band samt Historia 1a:1 för gymnasiet.