Bläddra

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2019. SOU 2020:39 : Betänkande från Kärnavfallsrådet (M 1992:A)

Kategorier: Energiteknik Juridik Kärnkraftteknik Särskilda rättsområden Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2019. SOU 2020:39 : Betänkande från Kärnavfallsrådet (M 1992:A)

Kategorier: Energiteknik Juridik Kärnkraftteknik Särskilda rättsområden Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Kärnavfallsrådet (Statens råd för kärnavfallsfrågor) har granskat Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) Fud-program 2019, Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall.