Bläddra

Katrineholms Tekniska skola

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Lärare Pedagogik Personliga berättelser Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här

Katrineholms Tekniska skola

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Lärare Pedagogik Personliga berättelser Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här
BARBRO TÖRNERED var anställd vid Katrineholms Tekniska Skola under åren 1962 till och med 1998, först som lärare och sedan som studierektor. De sista fyra åren var hon tjänstledig för politiskt uppdrag som oppositionsråd i staden. Under dessa fyra år omskapades skolväsendet och tjänsten fanns inte längre annat än som ett proformaunderlag. Jag har alltid velat skriva om min skola, säger författaren. Men tro för all del inte att det är ett dokument i stil med Hilding Hjelmbergs Skolan som gått långa vägen. Boken bygger på minnen från min tid och som alla hågkomster har dessa förändrats. Det jag tror inträffade på sextitalet kanske hände ett helt annat årtionde. Och minnet blir som bekant inte bättre med åren.