Bläddra

Klara färdiga läs Läsebok

Kategorier: Språk och lingvistik

Klara färdiga läs Läsebok

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Klara färdiga läs är en nybörjarläsebok för framgångsrik läsinlärning. Boken är skriven av två erfarna lärare som hjälp att lotsa dina elever in i svenska språket och läsandets och skrivandets spännande värld. Den passar för de lägre klasserna i grundskolan, speciellt för klasser med stor andel barn som har annat förstaspråk än svenska, och förberedelseklasser. Klara färdiga läs är ett roligt och fantasifullt men också systematiskt och lättanvänt material. Då och då i boken får barnen möta Tara från Iran, Ali från Turkiet och Eva från Sverige och olika händelser som de upplever. I den fjärde upplagan är alfabetet uppdaterat med bokstaven Ww. Även texten på sidorna 75 och 77 har kompletterats med Ww.