Bläddra

Klimatkris: vetenskap eller politik?

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Klimatkris: vetenskap eller politik?

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

ÄR KLIMATLARMET ”FAKE NEWS”?
Har vi utsatts för den största massvillfarelsen i världshistorien? Författaren går här hårt åt FN:s klimatpanel och media som i princip anklagas för att sprida ”fake news” och ger dem också hela ansvaret för en utbredd klimatångest inte minst hos barn.

Kent Rehn visar att koldioxidutsläpp helt saknar klimatpåverkan och hävdar att vi snarare ska försöka öka halten koldioxid i atmosfären enär det gynnar matproduktion till en snabbt ökande befolkning.

Författaren använder sig rikligt av visuella medel i form av diagram och illustrationer som underlättar för läsaren att följa med i resonemanget. Flera ”bevingade ord” har sprängts in i texten för att få läsaren att tänka till, vilket förstärker budskapet i boken.

Läsaren uppmanas att lita till sitt eget förnuft för att urskilja vad som är sant och vad som är falskt, företrädesvis grundat på vetenskap. Boken ger de
baskunskaper man behöver för detta.

Några få avsnitt går lite djupare tekniskt med inriktning mot den som redan har förkunskaper i ämnet, men 90% riktar sig till och är anpassat för dem utan förkunskaper.