Bläddra

Klimatsmart

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Köp här

Klimatsmart

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Köp här
Sluta prata väder – börja bli klimatsmart Från ord till handling om att ta ett personligt ansvar för jordens framtid. Visste du att varje svensk lever som om det fanns tre planeter, varje amerikan som om det fanns fem? Vår moderna livsstil tär på tok för hårt på jordens sinande resurser. Vi står inför enorm brist på vatten och föda, samt ökade konflikter i en allt varmare värld. Det är ett högriskprojekt att bara låta allting rulla på. Men det finns vägar att gå; konsumtion, energi och transporter är nyckelområden där alla kan bidra. En snabbläst fördjupning i klimatscenariot och en konkret handlingsplan hur var och en av oss kan påverka framtiden. Både privat och på jobbet.