Bläddra

Kom! Vi tränar svenska Arbetsbok 1

Kategorier: Språk och lingvistik

Kom! Vi tränar svenska Arbetsbok 1

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Kom! Vi tränar svenska innehåller lekfull och strukturerad träning i svenska som andraspråk för de yngsta eleverna. Det vardagsnära innehållet och de varma illustrationerna gör det lätt för dina elever att lyckas med sin språkinlärning. 

Kom! Vi tränar svenska består av två arbetsböcker. Uppgifterna har en tydlig struktur som ger eleverna konkret stöttning i form av ord och tydliga illustrationer. Arbetsböckerna har en progression i innehållet och kan även användas fristående. 

Arbetsbok 1

Arbetsbok 1 presenterar alfabetet samt ord för kroppsdelar, frukter och färger. Dessutom övas klass­ificering av ord utifrån uppgiften ”Vad ska bort?” och sekvenser där eleven ska beskriva vad som händer i en bildserie. Arbetsboken avslutas med en ordlista över de ord som har förekommit i boken.