Bläddra

Kompass framtiden : frågor till kyrkan om omvärlden, självbild, kommunikation, reformation

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Kompass framtiden : frågor till kyrkan om omvärlden, självbild, kommunikation, reformation

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
Kyrkans kompass är riktad mot framtiden och medmänniskan. I den här boken ställs en rad konkreta frågor till kyrkans förtroendevalda och medarbetare. Syftet är att tillsammans ta ut några av kyrkans koordinater vad gäller omvärld, självbild, kommunikation och reformation. 
Boken utgör ett underlag för de kontinuerliga samtal som behöver föras i varje församling, till exempel i arbetet med församlingsinstruktionen. 

I boken tar Jonas Eek ett helhetsgrepp om kyrkans utmaningar och för samman teologiska resonemang med samtidens kyrkodebatt.