Bläddra

Kompetens i museisektorn : politik, praktik och relationen till högre utbildning

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Högre utbildning och vidareutbildning Museivetenskap och kulturarvsvård Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Kompetens i museisektorn : politik, praktik och relationen till högre utbildning

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Högre utbildning och vidareutbildning Museivetenskap och kulturarvsvård Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Dagens museer möter en snabbt föränderlig omvärld som ställer nya krav på verksamhet och anställda. Att utveckla museernas arbete i samklang med deras samhällsuppdrag kräver ett medvetet underhåll av personalens kompetens, grundat i de anställdas kunskaper om museets samlingar och färdigheter att interagera med besöksgrupper och samarbetsparter. Det låter kanske självklart och enkelt men underhållsarbetet är komplicerat.

Museisektorn står inför en rad komplexa utmaningar och det saknas tydliga analyser av vad museerna faktiskt gör för att möta behoven genom internutbildning och verksamhetsutveckling. Det har också fattats en kartläggning av vad högskolor och universitet gör för att erbjuda branschen relevanta kunskaper och färdigheter.

Författarna till Kompetens i museisektorn lyfter fram dessa frågor och besvarar dem ur ett nordiskt perspektiv, med exempel på enskilda museers strategier för verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning. De medverkande i boken är yrkesverksamma och forskare från en rad discipliner inom museiområdet i Danmark, Finland, Norge och Sverige. De vill inspirera med konkreta insikter och mana till utbyte av erfarenheter för att möta behoven av förnyelse i en av samhällets viktigaste kulturinstitutioner.