Bläddra

Konfetti nr 1-4

Köp här

Konfetti nr 1-4

Köp här
Konfetti nutidsmagasin ska stimulera till läsning, både genom sin av form och sitt innehåll. De ämnen som tas upp återkommer i alla nummer. De rikt illustrerade artiklarna handlar bl a om: ?ekonomi. ?hälsa. ?samhälle. ?miljö. ?geografi. Tanken är att artiklarna också ska kunna vara underlag för att söka mer kunskap inom respektive område. Eleverna ska även kunna ha magasinet som utgångspunkt för resonemang om innehåll. I varje nummer finns frågor som rör innehållet och en ordfläta. Konfetti riktar sig till elever inom gymnasiesär och särvux och lämpar sig väl för elever som kommer från andra länder. Givetvis passar magasinen även många andra grupper som har glädje av lättlästa texter med aktuellt innehåll.