Bläddra

Könspolitiska nyckeltexter : från Det går an till #metoo

Kategorier: Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här

Könspolitiska nyckeltexter : från Det går an till #metoo

Kategorier: Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här

Utökad och reviderad upplaga (2019) av antologin med originaltexter som haft betydelse för svensk könspolitik, från Almqvists Det går an 1839 till #metoo-uppropen 2017. Nyskrivna forskarkommentarer till alla texter. Redaktörer är genushistorikerna Klara Arnberg, Fia Sundevall och David Tjeder.

Om första upplagan: "Här fylls en lucka i vår politiska historia [...] en veritabel historisk odyssé. Var och en av källtexterna är kommenterade och satta i sitt sammanhang av vårt lands främsta forskare." (Riksdag & Departement); "gediget urval som inte bara fångar upp de allra mest klassiska texterna, utan också hittar mindre lästa guldkorn" (Helsingborgs Dagblad); "förmedlar så mycket mer av det förgångnas brokiga här och nu än vad mer traditionella historieskrivningar brukar lyckas med" (Respons).

Innehåll:  

1. C.J.L. Almqvist: Det går an (1839). Kommentar av Ulla Manns.  // 2. Fredrika Bremer: Hertha (1856). Kommentar av Anna Bohlin. // 3. Knut Wicksell: Några ord om samhällsolyckornas vigtigaste orsak (1880). Kommentar av Susanna Hedenborg.  // 4. Sophie Adlersparre: Reaktionen mot det af qvinnofrågan framkallade äktenskapsidealet (1887). Kommentar av David Tjeder.  // 5. Texter om mäns rösträtt och värnplikt. Kommentar av Fia Sundevall.  // 6. Texter av Ellen Key. Kommentar av Claudia Lindén.  // 7. Frida Stéenhoff: Feminismens moral (1903). Kommentar av Christina Carlsson Wetterberg.  // 8. Hinke Bergegren: Kärlek utan barn (1910). Kommentar av Pia Laskar.  // 9. Flygblad från den internationella socialistiska kvinnokongressen i Köpenhamn (1910). Kommentar av Ulla Wikander.  // 10. Selma Lagerlöf: Hem och stat (1911). Kommentar av Lovisa af Petersens.  // 11. Frigga Carlberg: Några skäl varför kvinnorna icke skola ha politisk rösträtt (1913). Kommentar av Christina Florin & Josefin Rönnbäck.  // 12. Ester Blenda Nordström: En piga bland pigor (1914). Kommentar av Margareta Stål.  // 13. Texter av Klara Johanson. Kommentar av Eva Borgström.  // 14. Elin Wägner: En negerstat i staten (1923). Kommentar av Katarina Leppänen.  // 15. Texter av Elise Ottesen-Jensen. Kommentar av Lena Lennerhed.  // 16. Alva & Gunnar Myrdal: Kris i befolkningsfrågan (1934). Kommentar av Yvonne Hirdman.  // 17. SOU 1938:47: Betänkande angående gift kvinnas förvärvsarbete m.m. Kommentar av Renée Frangeur & Kirsti Niskanen.  // 18. Kvinnor, landet kallar er! Broschyr från Statens arbetsmarknadskommission (1942). Kommentar av Johanna Overud.  // 19. Eric Thorsell: Från Heliga Birgitta till Pastor Kejne. Några bilder ur homosexualitetens historia (1952). Kommentar av Jens Rydström.  // 20. Eva Moberg: Kvinnans villkorliga frigivning (1961). Kommentar av Elisabeth Elgán.  // 21. Kristina Ahlmark-Michanek: Jungfrutro och dubbelmoral (1962). Kommentar av Klara Arnberg.  // 22. SOU 1968:28: Intersexuellas könstillhörighet. Kommentar av Erika Alm.  // 23. Olof Palme: The Emancipation of Man (1970). Kommentar av Roger Klinth. // 24. Texter från 1970-talets kvinnorörelse (Kvinnobulletinen, Sexualbrottsutredningen, m.m.). Kommentar av Emma Isaksson. // 25. Katarina Taikon: Katitzi (1972, 1974). Kommentar av Ida Ohlsson Al Fakir.  // 26. Texter från 1970-talets mansrörelse (Jan Hammarlund m.m.). Kommentar av Helena Hill.  // 27. Maria-Pia Boëthius: Krav på kvinnoparti (1992). Kommentar av Maria Törnqvist.  //  28. Texter från 1990-talets feministiska rörelse (Nina Björk m.m.). Kommentar av Mia Liinason.  // 29. Lukas Moodysson: Fucking Åmål (1998). Kommentar av Tiina Rosenberg.  // 30. Fadime Sahindal: Tal vid seminarium i Sveriges riksdag (2001). Kommentar av Simon Ekström.  // 31. Gudrun Schyman: Öppningstal vid Vänsterpartiets kongress (Talibantalet, 2002). Kommentar av Maud Eduards.  // 32. Vittnesmål på sociala medier: @svartkvinna (2014) och #metoo (#tystnadtagning och #nustickerdettill 2017). Kommentar av Klara Arnberg & Helena Tolvhed.