Bläddra

Kontroll för ökad tilltro. SOU 2020:35. En ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen : Betänkande från Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2018:05)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Kontroll för ökad tilltro. SOU 2020:35. En ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen : Betänkande från Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2018:05)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Vi föreslår att en ny myndighet, Myndigheten för utbetalningskontroll, inrättas den 1 juli 2022. Myndigheten ska förebygga, förhindra
och upptäcka felaktiga utbetalningar från de statliga välfärdssystemen.