Bläddra

Kriminologi : tematiska fördjupningar

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Kriminologi : tematiska fördjupningar

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
Boken är tematiskt uppbyggd och kapitlen kan läsas oberoende av varandra. De flesta kapitel inleds med en ordlista och är rikligt illustrerade med bilder, tabeller och diagram. Boken används med fördel tillsammans med grundboken i samma serie; Kriminologi – Läran om brott och brottslighet. Källmaterialet är rikligt och bygger till största delen på det specialister på området formulerat. Delar av boken har faktagranskats av experter inom varje område. Boken gör inte anspråk på att vara ett självständigt vetenskapligt arbete, resonemang och forskningsresultat har förkortats och inga källhänvisningar förekommer även om det emellanåt refereras till källorna. I boken Kriminologi – Tematiska fördjupningar ger författaren perspektiv på flera aktuella kriminalpolitiska frågor samt fördjupar läsaren i polisuppdraget, gärningsmannaprofilering, kriminalteknik och svenska mord vi minns. Anna Larsson har mångårig erfarenhet av att undervisa i kriminologi och har tidigare gett ut Kriminologi – Läran om brott och brottslighet.