Bläddra

Kristen skola i Sverige under tusen år

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Pedagogik Pedagogik: historia Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Kristen skola i Sverige under tusen år

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Pedagogik Pedagogik: historia Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Visste du att Ansgar var företståndare för en klosterskola innan han reste på missionsresa från klostret Corvey till Birka på Björkön i Mälaren? Eller att Hjalmar Branting och Olof Palme gick på kristna friskolor? Detta och mycket mer får du veta när du läser boken du just nu håller i din hand.
Boken har en kronologisk uppläggning. Den sista delen handlar om den moderna kristna friskolerörelsens framväxt och kamp. Försöken att på politisk väg bryta den kristna skoltraditionen har varit många under det sista halvseklet, men de har inte lyckats. I stället har ett växande kristet friskoleväsende organiserats, kristen etik erkänts som den del av den svenska skolans värdegrund och skolavslutningar i kyrkan bevarats.
Boken är skriven på uppdrag av Kristna Friskolerådet, som i år firar 40-årsjubileum.
Författare är Torbjörn Aronson, docent i kyrkohistoria och fil.dr i statsvetenskap.