Bläddra

Kulturarvet och makten

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

Kulturarvet och makten

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här
VILKA HAR MAKTEN ÖVER KULTURARVET? Makten över kulturarvet ligger inte bara i händerna på museer och andra offentliga institutioner, den ligger också i händerna på fastighetsägare, byggvaruhus, entreprenörer, kommunpolitiker och privatpersoner. Makten över kulturarvet hanteras på olika sätt. I boken analyseras kommersialismen, postmodernismen, nyliberalismen och Riksantikvarieämbetets nya bevarandeideologi.   VEM SKAPAR KULTURARV? Vem bestämmer att en viss byggnad eller ett visst föremål görs till kulturarv? En del kulturarv skapas genom att de får en slags status. Till exempel ett byggnadsminne. När ett museum får ett föremål i sina samlingar blir föremålet i allmänhet ett kulturarv. Så har det hittills varit. Men i framtiden kommer kanske kulturarv att vara helt andra saker. Kulturarvs-Sverige håller på att ruskas om och förändringar är på gång. Frågan: Vem skapar kulturarv? kommer att bli svårare att besvara i framtiden. Vi har kanske inte ens en gemensam värdering av vad som är kulturarv.