Bläddra

Kyrkomöte och partipolitik

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och politik Religion och tro Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter
Köp här

Kyrkomöte och partipolitik

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och politik Religion och tro Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter
Köp här
Kyrkomöte och partipolitik går det ihop? Ibland sägs, utan närmare precision, att Svenska kyrkan är politiserad. Handlar det om hur den styrs, om dess budskap eller om prästernas inställning? Skilda uppfattningar om Svenska kyrkan speglas också i motsättningar om kyrkomötet ska vara direktvalt eller bygga på val från församlingarna. Är kyrkomötet medlemmarnas organ eller församlingarnas? Den här undersökningen tar sikte på Svenska kyrkans kyrkomöte och tecknar bilden av hur kyrkomötet förändrats sedan 1930-talet och vilken roll de politiska partierna spelar i kyrkomötet, främst sedan relationerna med staten förändrades. Undersökningen avslutas med en genomgång av ett tiotal ärenden från tiden efter relationsförändringen med staten för att se om det finns politiska agendor bakom olika förslag. Undersökningen är en del i en större studie om förhållandet mellan politik och kyrka.