Bläddra

Lärande för hållbar utveckling – Börja med maten!

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Lärande för hållbar utveckling – Börja med maten!

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vi lägger stora resurser på måltiderna i skolan och Sverige är unikt med sina lagstiftade näringsriktiga och avgiftsfria måltider för alla barn i förskolan och grundskolan. Mat och måltider är företeelser som är nära och berör oss alla, vilket gör dem utmärkta i lärande för hållbar utveckling. Måltider i förskolan och skolan ger oss möjlighet att arbeta utifrån verkliga uppgifter för att öva barns och elevers förmågor att förstå och hantera komplexiteten i de globala hållbarhetsfrågorna. De kan vara en arena där kunskap, demokratiska arbetssätt, ämnesövergripande samarbeten och en mångfald av pedagogiska metoder leder till konkreta synliga handlingar som visar att förändring är möjlig. De kan ge erfarenheter som rustar ungdomar som lämnar skolan med handlingskompetens för hållbar utveckling. Så att de känner att de är en del av lösningen. I Lärande för hållbar utveckling. Börja med maten! får vi bekanta oss med de nationella och internationella riktlinjer och mål inom området som vi behöver förhålla oss till. Boken ger också en djup förståelse för de miljöutmaningar vi står inför, och dessa beskrivs med dagens livsmedelssystem som exempel och med kopplingar till pedagogiskt arbete i förskolan och skolan. Boken vänder sig till lärarstudenter samt praktiserande lärare inom förskolan och grundskolan, men den vill även inspirera skolledare och måltidspersonal. Med boken som utgångspunkt kan man tillsammans arbeta med lärande för hållbar utveckling som mål.