Bläddra

Lärande för hållbar utveckling – – i förskolan

Kategorier: Förskolan Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Lärande för hållbar utveckling – – i förskolan

Kategorier: Förskolan Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Vi lever i dag i en värld där klimatförändringarna och dess konsekvenser blir alltmer påtagliga. Jordens resurser kommer inte att räcka till om vi inte förändrar vårt samhälle och vår relation till naturen. Förskolan ska, liksom all utbildning i Sverige, genomsyras av lärande för hållbar utveckling. Men vad menas egentligen med det, och vad innebär det i praktiken? I den här boken ger författaren en teoretisk bakgrund till ­begreppet lärande för hållbar utveckling och visar också genom konkreta ­exempel hur man kan arbeta med detta i förskolan. Boken fungerar därmed både som inspirationskälla och som utgångspunkt för diskussioner om förskolans roll i skapandet av den värld vi lever i och den framtid som barnen är en del av. I den här andra upplagan har författaren uppdaterat innehållet ut­ifrån den reviderade läroplanen för förskolan som trädde i kraft 2019, samt förtydligat och fördjupat en del resonemang. Boken vänder sig till studenter på förskollärarutbildningen och till alla som arbetar i förskolan och är intresserade av lärande för hållbar utveckling.