Bläddra

Lärarassistentens handbok

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation

Lärarassistentens handbok

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här
Vem gör vad på en skola? Vilka styrdokument och lagar gäller? Vad gör jag om konflikter uppstår? Och vad gör elevhälsan? Listan på det som du som lärarassistent kan behöva känna till är lång och spänner över många områden. Förhoppningen är att den här boken ska vara ett stöd på vägen mot en spännande och givande yrkesroll – och din hjälpreda i yrkesvardagen som kommer. 

Lärarassistenten avlastar läraren och kan ha en rad olika uppgifter, allt från administrativt och praktiskt arbete i anslutning till undervisningen, till att vara en extra resurs i klassrummet eller på fritidshemmet. Andra viktiga arbetsuppgifter handlar om att bidra till studiero, trivsel och gemenskap i skolan. I den här boken hittar du det mesta om hur skolan fungerar och får goda råd om bland annat konflikthantering och ledarskap. 

Boken riktar sig till dig som studerar till och arbetar som lärarassistent. Den är också läsvärd för till exempel blivande och yrkesverksamma elevassistenter och resurspedagoger samt andra som vill få en övergripande bild av hur den dagliga verksamheten i skolan fungerar.
I LÄRARASSISTENTENS HANDBOK har bokens författare, Heléne Lind Wallerstedt, sammanställt kunskap och erfarenheter från över tjugofem år som skolledare. Hon är också utbildad lärare för grundskola och gymnasium. Numera arbetar hon som föreläsare, konsult och författare.