Bläddra

Lärare gör Bokstavslådor : Organisera för ett grundläggande systematiskt bo

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Lärare gör Bokstavslådor : Organisera för ett grundläggande systematiskt bo

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Att organisera på ett systematiskt sätt med återkommande rutiner för varje bokstav ger en grundlig genomgång av bokstäverna. Arbetssättet utvecklar elevens självständighet och underlättar för nya elever att komma in i arbetet.

Materialet innehåller en presentation av arbetssättet och de kopieringsunderlag som behövs för utförandet. Här finns till exempel arbetsschema, spåra, söka och skriva bokstäver, läsa korta ord och bilder för att eleven ska kunna lyssna efter bokstävernas ljud. Till varje bokstav finns en lärarsida som innehåller exempel på ord att använda vid presentation, saga att läsa och pyssel att göra.

Författarna Lillemor Ihrén och Berit Jansson är båda lågstadielärare med lång erfarenhet av undervisning i läsinlärning för flerspråkiga elever i olika åldersgrupper. Berit och Lillemor undervisar på en F-9 skola i Botkyrka kommun.

Lärare Gör - serien ger konkreta förslag på arbetssätt och aktiviteter som är väl beprövade och direkt kan användas i undervisningen.

Licenstid: 365 dagar