Bläddra

Lärare Lär Läsförståelse genom strukturerade textsamtal, Studiehandledning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Lärare Lär Läsförståelse genom strukturerade textsamtal, Studiehandledning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Studiehandleningen ger underlag för sex fortbildningsträffar om boken Läsförståelse genom strukturerade textsamtal av professorerna Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg. Författarna visar att även elever med betydande svårigheter har stor utvecklingspotential i fråga om att förstå skrift. Systematiska textsamtal leder till framgång, särskilt när det gäller att förstå faktatexter. Boken visar på två modeller av systematiska textsamtal och ger med många exempel praktisk vägledning i hur man tillämpar dem i klassrummet.


I denna studiehandledning kan du studera och diskutera innehållet i boken Läsförståelse genom strukturerade textsamtal tillsammans med kollegor, integrera nya kunskaper och få en avgörande kompetenshöjning. Tillsammans med eleverna kan ni hitta olika sätt att arbeta med läsförståelse som leder till ökad läskompetens och större läsintresse. De modeller för textsamtal som beskrivs i boken passar alla skolformer och alla åldrar. I studiehandledningen behandlas:Vad innebär det att förstå texter?
Hur kan man undervisa i/arbeta med läsförståelse?
Olika läsförståelsestrategier
Skillnaden mellan boksamtal och textsamtal
Utprovning av två olika modeller för textsamtal