Bläddra

Läraren och yrkesetiken : principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation

Läraren och yrkesetiken : principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här

Arbetet som lärare eller förskollärare är ett komplext och mångfacetterat sådant. I vardagen uppstår ofta situationer där läraren behöver ta ställning i etiska frågor. I denna bok problematiseras sådana frågor i förskole- och skolmiljö. Boken reser också ­frågor om och ger förslag på vilka kunskaper och förmågor lärare ­behöver utveckla inom det yrkesetiska området. Varje kapitel berör också lärares yrkesetiska principer, som formulerats av lärar­förbunden som stöd och vägledning för lärare. Författarnas bidrag utgår i hög grad från deras egna forskningsarbeten, och i anslutning till varje kapitel finns också reflekterande kommentarer från verksamma lärare.


Boken vänder sig till verksamma förskollärare och lärare, skol­ledare, lärarstudenter och andra som intresserar sig för skolpraktikens ­etiska dimensioner.