Bläddra

Lärobok i kognitik : mentala strukturer för vardagstänkande, hållbar utveckling, problemlösning och operativitet

Kategorier: Kognitionsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här

Lärobok i kognitik : mentala strukturer för vardagstänkande, hållbar utveckling, problemlösning och operativitet

Kategorier: Kognitionsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här
I Lärobok i Kognitik ansluter Folke Dahlqvist på många sätt de tankar och synpunkter som kognitionsforskaren Edvard de Bono presenterat i ett sjuttiotal böcker angående operativitet och lateralt tänkande.Dahlqvist har förenklat de Bonos tankar och strukturerar dem på ett lättfattligt sätt. Därför kan boken läsas med stor behållning av alla som sysslar med utbildning och utvecklingsverksamhet. Folke Dahlqvist har arbetat i skolan i drygt 40 år halva tiden centralt som utvecklingssekreterare, fortbildningsledare och 1:e skolbibliotekarie och halva tiden som platschef vid skola och som verksamhetschef vid Upptech Jönköpings Science Center. Sedan 1982 har Dahlqvist dessutom medverkat i huvudredaktionen för Pedagogisk Uppslagsbok samt skrivit 15 böcker och ett 80-tal läromedel främst för grundskolan inom ramen för Pedax Produktion. Se www.pedax.se för mer information.