Bläddra

Lärpocket Bygga svenska : Stöd för genomförande och bedömning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Lärpocket Bygga svenska : Stöd för genomförande och bedömning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här
Boken ger bland annat svar på följande frågor:

Hur kan jag samarbeta med lärare i andra ämnen än svenska som andraspråk kring Bygga svenska? Hur får jag in Bygga svenska i min undervisning? Hur blir materialet en kvalitativ resurs för undervisningen? Hur kan Bygga svenska fungera som underlag vid överlämning?

Exemplen i boken är autentiska och beskriver erfarenheter av Bygga svenska i klassrummet, inom arbetslaget och från skolan.