Bläddra

Lärpocket Svenska som andraspråk : – För vilka elever och hur ska undervisn

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Lärpocket Svenska som andraspråk : – För vilka elever och hur ska undervisn

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Det är många lärare och skolledare som har frågor om ämnet svenska som andraspråk, ofta eftersom skolans styrdokument inte är särskilt tydliga. Den här boken är ett stöd i arbetet med att utveckla organisationen av, och undervisningen i, svenska som andraspråk i grundskolan.

I boken svarar författaren på bland annat följande frågor:

Vilka elever ska få undervisning i svenska som andraspråk? Hur kan undervisningen i svenska som andraspråk organiseras? Hur bedömer man om en elev ska läsa svenska som andraspråk? Hur upprättar man rutiner för ämnet svenska som andraspråk?

Boken vänder sig främst till huvudmän, skolledare och rektorer, men kan med förtjänst även läsas av klass- och ämneslärare som har flerspråkiga elever i sina klassrum men undervisar i andra ämnen än svenska som andraspråk.

"Boken är verksamhetsnära men inte undervisningsnära, ett gediget tillskott i debatten. Betyg 4. "

BTJ-häftet nr 17, 2020.