Bläddra

Läs in – Räkna ut Extra Kopieringsmaterial

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Läs in – Räkna ut Extra Kopieringsmaterial

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Läs in - Räkna ut är en serie arbetsböcker med kluriga uppgifter där eleven får tänka logiskt och kreativt ? att fundera och resonera! Eleven får läsa enkla texter och arbeta med olika typer av uppgifter. Det kan också vara att följa enkla instruktioner. Uppgifterna ökar i svårighetsgrad mellan böckerna.