Bläddra

Läscoachens ABC : Att bygga och coacha fram läshunger

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Läscoachens ABC : Att bygga och coacha fram läshunger

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Läscoachens ABC tar avstamp i forskning om läsförståelsestrategier och elevernas språkutveckling. Boken ger inspiration, kunskap och konkreta tips på hur du som pedagog kan bidra till att stimulera språkutveckling, utveckla läsförståelse och läslust. Du kan arbeta språkutvecklande, med litteraturen och boksamtal som grund, oavsett ämne och elevernas ålder.