Bläddra

Leadership pipeline – utveckla er organisations mål

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här

Leadership pipeline – utveckla er organisations mål

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här

Idag råder enighet om att ledarskapet i en organisation är helt avgörande för att medarbetare ska kunna stå för uthålliga prestationer på arbetet och för att verksamhetsmässiga mål ska kunna uppnås. Ändå fungerar det interna arbetet med att välja, utvärdera och utveckla ledare dåligt i många organisationer.

Stora ansträngningar för att uppnå målen görs, utan att man säkrar att de specifika ledarskaps-kompetenser som säkrar måluppfyllelse genom att driva prestation och frigöra potential på alla nivåer i organisationen finns på plats.  

En modern verksamhet måste arbeta utifrån kunskapen om att bra ledarskap ser olika ut på olika nivåer och säkra en välfylld Leadership Pipeline. I boken presenteras en beprövad modell för att förstå en organisations behov av ledare och hur man utvecklar dem. Modellen hjälper organisationer att välja, utvärdera och utveckla sina chefer på alla nivåer, så att ledarskapet på alla nivåer skapar avgörande fördelar för verksamheten.  

Boken är tidigare utgiven av John Wiley Sons Inc i USA.