Bläddra

Ledarskap i centrum : Om rektor och förskolechef

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Ledarskap i centrum : Om rektor och förskolechef

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Att få ett uppdrag som förskolechef och rektor öppnar dörrar mot nya erfarenheter och kunskaper. Hur man ska utöva och utveckla sitt ledarskap är viktiga frågor för alla ledare. Den här boken sätter ledarskapet i centrum genom att utifrån praktik, policy, teori och forskning belysa förskolechefers och rektorers roll och ledarskap i olika situationer. Vår förhoppning är att boken ska ge uppslag och underlag till samtal om olika sorters ledarskap och hur det ledarskapet kan möjliggöra eller begränsa vad som sker i förskolan och skolan. Tanken med boken är att ge dig som läsare en möjlighet att reflektera kring ditt eget ledarskap och att sträva efter att hitta det bästa sättet för dig att vara ledare på i den verksamhet som du leder och styr. 

Författarna till de olika kapitlen arbetar alla som rektorsutbildare på Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet. Vi har vid många tillfällen pratat om och med förskolechefer och rektorer om hur deras ledarskap ser ut och genomförs. För att tydligare fånga vad förskolechefer och rektorer själva anser om olika frågor fick alla som går eller har gått det nationella Rektorsprogrammet möjlighet att besvara en enkät. De flesta av bokens kapitel baseras på data från den enkäten. I boken finns kapitel som synliggör vem den svenska förskolechefen och rektorn är, hur de tänker och agerar i relation till etik, jämställdhet, juridik, normer, egen utbildning och lärande, entreprenörskap, verksamhetsobservationer, stress och arbetsförhållanden samt lärares yrkesprofessionalism. Genomgående är dock att det handlar om ledarskap generellt, och specifikt det pedagogiska ledarskapet. Boken kan med fördel användas i rektorsutbildning, lärarutbildning och utbildningar i utbildningsledarskap. Den kan också ge nya infallsvinklar för verksamma skolchefer, rektorer och förskolechefer.

Monika Törnsén är universitetslektor i pedagogik och Helene Ärlestig är docent i pedagogik vid Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet.