Bläddra

Linjär algebra

Kategorier: Algebra Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Linjär algebra

Kategorier: Algebra Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Här behandlas vektorer, både generella och geometriska, matriser, determinanter, egenvärden, inverser, linjer, plan, avstånd, mm. Framställningen är kondenserad och med tonvikt på metod. Exemplen många, enkla och fokuserar också på metod. Det som finns upptaget är det mesta man behöver känna till inom området.


Häftet ingår i en serie häften som behandlar de flesta delarna av matematik som studenter kan väntas stöta på under de första åren vid tekniska och naturvetenskapliga högskole- och universitets-utbildningar.


Författaren David Armini har jobbat flera år vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet med undervisning i matematik vid ett flertal av linjerna och programmen. Han har även föreläst i datalogi och författat utredningar kring pedagogiska frågeställningar.