Bläddra

Lissabonfördraget – EU-fördragen och stadgan : Komplement till Sveriges Rikes Lag 2010

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: internationell traktaträtt Internationell rätt Juridik
Köp här

Lissabonfördraget – EU-fördragen och stadgan : Komplement till Sveriges Rikes Lag 2010

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: internationell traktaträtt Internationell rätt Juridik
Köp här
Ett komplement till 2010 års lagbok. Publikationen innehåller EU-fördraget och EUF-fördraget i lydelse enl. Lissabonfördraget samt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.