Bläddra

Liten handbok för vedbodstrimmare : Beskrivning av förbränningsmotorns funk

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.

Liten handbok för vedbodstrimmare : Beskrivning av förbränningsmotorns funk

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Boken är en relativt lättläst och förhållandevis kortfattad (cirka 150 sidor) beskrivning av en bil eller motorcykelmotors arbetssätt och funktion. Meningen med boken är att ge läsaren en något fördjupad kunskap i förbränningsmotorteknik och med tyngdpunkten lagd på vilka eventuella modifieringar som behövs för att fordonet som motorn sitter i bättre ska uppfylla läsarens behov. Boken innehåller dessutom en kort beskrivning om förutsättningarna för att framföra sitt fordon på ett så ekonomiskt och ekologiskt sätt som möjligt.
Jag utesluter heller inte att den eventuellt kan vara ett komplement till de mer omfattande böckerna i undervisningen i förbränningsmotorteknik på akademisk nivå.