Bläddra

Litteraciteter och flerspråkighet – Symposium 2018

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt

Litteraciteter och flerspråkighet – Symposium 2018

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Våra möjligheter att kommunicera har drastiskt förändrats med de senaste årtiondenas snabba teknologiska och demografiska förändringar. Det har blivit alltmer självklart att kommunicera på flera olika språk och med långt fler resurser än enbart ord eller papper och penna. I takt med att samhället förändras, omskapas också synen på litteracitet och vad som krävs för att kunna delta aktivt i vardagsliv, utbildning och samhällsliv.

Läs mer
Den här antologin innehåller artiklar av forskare och verksamma lärare som medverkade vid konferensen Symposium 2018 Litteraciteter och flerspråkighet. Författarna ger perspektiv på den mångfald av litteraciteter som alla lärare kan och behöver utforska tillsammans med sina elever. I varje artikel ges exempel på hur undervisningen kan anpassas så att den utifrån elevernas kommunikativa repertoar också uppfyller de krav som deltagandet i samhällslivet ställer på sina invånare.
Boken vänder sig till lärare, lärarstuderande, skolledare och beslutsfattare med intresse för att utforska, utveckla och anpassa undervisning och utbildning till dagens mångdimensionella värld av litteraciteter.

Om författarna
Redaktörer är Kristina Aldén och Aina Bigestans som båda arbetar vid nationellt centrum för svenska som andraspråk på Stockholms universitet.