Bläddra

Livet efter sexuella övergrepp

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexuella övergrepp och trakasserier Sociala och etiska frågor Våld i samhället

Livet efter sexuella övergrepp

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexuella övergrepp och trakasserier Sociala och etiska frågor Våld i samhället

Många utsatta för sexuella övergrepp lever i det tysta. Det är snarare regel än undantag att känslor av skam och skuld infinner sig och svärtar ner stora delar av livet. Du känner sig ensam och skuldbelägger dig själv, dina känslor, tankar och reaktioner. Som utsatt kan frågorna vara många och den här boken ämnar svara på de vanligaste och ge den information och kunskap som behövs för att kunna ta sig vidare och älska sig själv.

Några av de ämnen som tas upp i boken är: vad sexuella övergrepp faktiskt innebär, frozen fright, skuld och skam och vad de känslorna gör med oss, posttraumatiskt stressyndrom och om sexualiteten efter ett övergrepp.

Intervjuer med experter blandas med personliga berättelser av utsatta som berättar om sin väg tillbaka. Boken tar också upp vad du som närstående till någon som blivit utsatt kan göra för den personen. Du är inte ensam och ingen kan ta ditt värde ifrån dig. Speciellt inte din förövare.

RECENSIONER:

"Den här boken är verkligen värdefull. Jag har själv inte varit utsatt även om jag har varit med om en del åt detta håll. Den är bra både för den som varit utsatt men även för en utomstående. Efter läsningen tyckte jag mig få en större förståelse för människor som varit med om sexuella övergrepp. Det bästa med denna bok är hur Anicia S. Eriksson har utformat boken och dess kapitel. Hon blandar egna erfarenheter med andra anonyma berättelser samtidigt som det finns avsnitt som har intervjuer med personer som har kunskap inom området. Det finns avsnitt som bland annat handlar om olika känslor och reaktioner samt vad en skulle kunna göra om en är med om något. Jag gillar hur Eriksson tydligt med alla delar av boken och alla dess olika perspektiv visar hur vi alla är olika och att vi alla reagerar olika. Det är en omtänksamt gjord bok där Eriksson skapar en fin relation med läsaren genom att leda en genom olika delar. Läsaren har då möjlighet att plocka med sig det som passar en själv bäst. Jag både tror och hoppas att denna bok kommer att hjälpa många." /Rebecka Nyman @_enbokiveckan_

"Anicia S. Eriksson egna ord blandas med anonyma berättelser och intervjuer med experter. Detta är en viktig bok som är tung att läsa. Det fanns delar där jag behövde skumläsa eller hoppa över några stycken för att det var starka texter.  Med nyfunnen kunskap kommer jag bära med mig boken mentalt. Jag blir väldigt uppgiven och ledsen när jag läser författarens berättelse och de anonyma. Sexuella övergrepp är något förfärligt, hur en person kan ta makten över en annans kropp kan jag inte förstå mig på.  Det viktiga är att det är inte personen som blir utsatt som är skyldig till någonting. Förövaren är den som borde skämmas.  Läs boken! Jag vill dock varna om att det är en tung bok att läsa, men väldigt viktigt läsning! - @bookishlyfalling