Bläddra

Livsföring

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Livsföring

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Frågan hur vi lever är lika gammal som aktuell – och viktig. I takt med att samhället förändras ter den sig bara än mer angelägen.

Läs mer
Den föreliggande bokens ambition är att i olika avseenden aktualisera begreppet livsföring inom den sociologiska traditionen och teoribildningen liksom inom andra samhälls- och kulturvetenskaper. Via fem texter genomför författarna en plädering för livsföring som ett sociologiskt grundbegrepp.

Om författarna
Carl-Göran Heidegren och Bo Isenberg är verksamma vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet; Mikael Carleheden vid Samhällsvetenskapliga institutionen, Örebro universitet.