Bläddra

LSS i praktiken : sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Medical assistants Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Utgått

LSS i praktiken : sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Medical assistants Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Utgått
Denna bok behandlar frågor om sekretess och tre olika rapporterings- och anmälningsplikter i LSS, både i allmän och enskild regi. Lex Sarah, lex Maria och anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa beskrivs utförligt. Även andra ansvarsfrågor tas upp liksom frågor om bemötande, etik/moral samt brukarens och personalens rättigheter. Boken har en praktisk och konkret inriktning med många diskussionsfrågor och exempel som gör innehållet lätt att förstå. Den är väl lämpad för personalgrupper att studera gemensamt.

LSS i praktiken riktar sig främst till all personal verksam i LSS/SoL samt till brukare och deras anhöriga. Den passar dessutom utmärkt för olika utbildningar inom socialt arbete och social omsorg.

Lagstiftningen är uppdaterad till och med första halvåret 2020. Boken är en utvidgad och starkt omarbetad upplaga av Personlig assistans i LSS - sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt.