Bläddra

Lyckas med svenska C Övningsbok – Sfi

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Lyckas med svenska C Övningsbok – Sfi

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Lyckas med svenska C är den mycket efterfrågade fortsättningen på Lyckas med svenska 1 och 2 (för sfi B). Eleverna kommer här att känna igen sig väl i läromedlets upplägg och tilltal. Läromedlets innehåll täcker alla C-elevers behov, samtidigt som extra hänsyn har tagits till elever med kort skolbakgrund, bland annat genom att det finns många möjligheter till repetition och att grammatikdelarna vävs samman med ordförståelse. Begrepp och termer från kapitlens tema repeteras även i de avsnitt som fokuserar på grammatik. Elevpaket - digitalt läromedel och tryckt boklevpaket Elevpaketet till Lyckas med svenska C Övningsbok består av ett digitalt läromedel och en tryckt bok. Digitalt läromedel Den interaktiva övningsboken är inläst med autentiskt tal och textföljning, vilket gör att eleverna kan läsa texterna samtidigt som de hör hur orden och fraserna uttalas. Här kan eleverna befästa och repetera uttal, ord, uttryck och fraser samt grammatik. Det stora antalet interaktiva uppgifter inklusive hörövningar är inlästa med autentiskt tal. I det digitala läromedlet finns också en inspelningsfunktion som gör det enkelt för eleverna att spela in sig själva och reflektera över sitt tal. Övningarna är direkt kopplade till kunskapskraven och eleverna möter i varje övning en beskrivning av målet med övningen. Övningsresultaten sparas och eleverna kan lätt se vilka övningar de har gjort och vilket resultat de fick och därmed vilka mål de har uppfyllt. • Interaktiv version av övningsboken, inläst med autentiskt tal och textföljning. • Interaktiva uppgifter för grammatik-, uttals- och ordträning, inlästa med autentiskt tal. • Ljudet till hörövningarna. • Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon. • Det digitala läromedlet aktiveras med koden som finns i övningsboken. • Koden är giltig i 1 år. Övningsbok Övningsboken är en skrivbok med många och varierande övningar, där varje övning är kopplad till det som presenterats i textbokens kapitel. Här får eleverna träna sin förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva. Instruktionerna är lätta att förstå.