Bläddra

Må din väg gå dig till mötes

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Religion och tro
Köp här

Må din väg gå dig till mötes

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Religion och tro
Köp här

Det är om livsmod boken berättar. Livsmod är kraft att orka i vardagen och i motgången, att upptäcka att det finns verktyg för glädje också när livet känns tungt. Livsmod är att försöka bibehålla sinnets frihet och ett hopp i livets olika skiftningar. Det kan kännas som en motsägelse men är viktigt: Livets rikedom beror inte bara på det lätta och glada vi fått uppleva utan också på det vi har fått arbeta oss igenom och övervinna. Det handlar om att i sitt inre bli medveten om hur livet levs för att kunna ta till vara på det och kanske hitta nya lösningar på frågeställningar som vi arbetar med eller som gör sig påminda. Vi inbjuds här att reflektera över vad som kan vara till hjälp för att hitta en väg i livet som stärker känslan av lugn, tillfredsställelse, harmoni, trygghet, glädje, kraft och hopp och som ger oss lust att leva. Och att fundera över det väsentliga i livet oberoende av var vi befinner oss på livsresan. Boken passar både för eftertanke i grupp och för begrundan i enskild läsning.

Agnete Kinman är präst i Svenska kyrkan och läkare med själavårdsutbildning vid S:t Lukas.