Bläddra

Månadsdygder – att öva året runt

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här

Månadsdygder – att öva året runt

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här
Min association till ordet ”dygd” har varit att det betyder gamla kulturellt präglade levnadsregler som man förväntas leva upp till för att vara en bra människa? Moraliska påbud som förvisso har sin grund i en djup levnadsvisdom men som kanske blivit till yttre beteenden utan egen insikt. Därför är det uppfriskande när Christhild Ritter vitaliserar ordet och ger det ett innehåll som verkligen är aktuellt för vår tid. Ordet ”dygd” relateras till själsegenskaper som är värda att eftersträva. Inte för att motsvara yttre förväntningar utan som ett medvetet beslut att ur ett inre arbete med sig själv ta ett eget ansvar för sina egna handlingar i världen. Och finna en möjlighet att bilda egna omdömen. Något som verkligen behövs i vår tid när frågor om vad som är gott och ont blivit alltmer godtyckliga. Språket är mycket konkret, strukturerat och sakligt. Texten är mycket välskriven, pedagogiskt upplagd och mycket överskådlig för läsaren. Christhild har lyckats beskriva en inte självklart enkel övningsväg så att den verkar möjlig och tillgänglig som vägledning för många läsare. Bo Kjellström Falkbladet Nu, helt konkret 2021 och framåt verkar det vara existentiellt avgörande att vårt förhållande till varandra, till naturen och till oss själva utvecklas i en riktning som möjliggör en människovärdig framtid. Och i den nu rådande uppbrottsstämningen kommer en högst aktuell bok ut som på ett helt nytt sätt berättar om dygderna, bättre sagt vill hjälpa oss att göra dem till själskvalitéer. Författaren har gjort ett stort och enastående arbete i att på ett levande och mycket omväxlande sätt beskriva vägen med dygderna....Övandet av dygderna är en medveten utmaning för jaget.... Det har en omedelbar inverkan på det sociala, t.ex. att möta den besvärliga grannen med jämnmod och storsinthet. Boken ”Månadsdygderna – att öva året om” ger många svar men i ännu högre grad stimulerar den till eftertanke och lust att ställa spörsmål. Man får hoppas att den får många läsare som med lust riktar fokus på dygdernas värld. Skriften vill vara en övningsbok i första hand för den inre verkstaden men kan med stor behållning läggas till grund för ett grupparbete vilket ”författarkollegan” Maria Arman berättar om i förordet. Felix Nieriker Forum