Bläddra

Manifest för filosofin & Vad är kärlek?

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion

Manifest för filosofin & Vad är kärlek?

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
I Manifest för filosofin presenterar Alain Badiou grunderna för sitt filosofiska program genom att sätta dem i ett konkret sammanhang och ställa en rad kritiska frågor: Hur kan filosofin vara möjlig efter Marx, Heidegger och Freud? Kan filosofer tala om Sanningen, Grunden, Varat eller Subjektet? Eller ska filosofin bestå av utflykter till poesin, måleriet eller filmkonsten? Eller till politiken?

De lika roande som oroande svar som Badiou ger på dessa frågor gör anspråk på att utgöra ett manifest för filosofins möjligheter idag.

Alain Badious filosofi har sedan början av 1990-talet rönt allt större uppmärksamhet och han räknas idag som en av Frankrikes mest inflytelserika filosofer. Hans filosofi är trogen en radikal politisk strategi, samtidigt som den är förankrad i den analytiska filosofiska traditionen, den antika filosofin samt i den tankeströmning där Nietzsche och Heidegger är centrala namn.

För denna volym har också Dariush Moaven Doust skrivit den första större introduktionen till Badious verk på svenska. Texturvalet är gjort i samarbete med Alain Badiou själv, översättningen av Carin Franzén.

Alain Badiou föddes 1937 i Rabat, Marocko. Han är professor i filosofi vid Ecole Normale supérieure samt université Paris VIII, Saint-Denis.