Bläddra

Människan mot staten

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Människan mot staten

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
I denna klassiska politiskt-filosofiska bok menar Spencer att liberalismen har förrått sitt uppdrag och istället börjat förespråka en konservativ filosofi och politik som legitimerar en utökad statlig makt. --- Herbert Spencer (18201903) tillhör de klassiska brittiska liberala filosoferna. Hans positiva budskap om möjligheten till frihet och självförbättring slog an en sträng inte bara hos intellektuella och författare, utan också bland allmänheten i stort. Hans stilistiska skicklighet ledde till att han blev nominerad till Nobelpriset i litteratur 1902. Herbert Spencer hade en optimistisk syn på utvecklingen. Allt­eftersom människan ser de stora fördelarna med frihet kommer hon att lära sig att respektera och uppskatta de rättig­heter som ligge­r i linje med god moral. Hon kommer att motsätta sig imperialismen och militarise­ringen. Hon kommer att kräva lika rättigheter för alla och borttagandet av orättfärdiga lagar. Och hon kommer att slutligen avskaffa alla sorters slaver­i inklusive den statliga sorten. I "Människan mot staten" (1884) menar Spencer att libe­ralismen har förrått sitt uppdrag och i stället börjat förespråka en konserva­tiv filoso­fi och politik som legitimerar en utökad statlig makt. Varje rättvis bedömning av Herbert Spencer, oavsett om man är för eller emot hans filosofi, måste med nödvändighet placera honom bland 1800-talets stora tänkare, värd att läsas än idag. Inledning av Ingemar Nordin, professor i filosofi.