Bläddra

Människan socialt och kulturellt

Kategorier: Medicin och omvårdnad

Människan socialt och kulturellt

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Kunskaper om både den egna kulturen och andra kulturer vidgar våra perspektiv och är berikande. Vi får en större tolerans för människor som kommer ifrån andra kulturer.

Läs mer
Utmärkande drag
- En bok som har förmågan att engagera elever och lärare
- Personliga situationsbeskrivningar gör ämnet intressant och levande
- Åtskilliga diskussionsfrågor
Vi människor tar ofta för givet att våra värderingar och tankar delas av andra och att de uppfattas som naturliga snarare än kulturellt bestämda. Det finns dock inget rätt eller fel. Vad som är rätt i ett kulturellt sammanhang kan vara fel i ett annat.
Människan socialt och kulturellt behandlar frågor kring kulturmönster och kulturmöten: grupper och roller, kommunikation och genus. Begrepp som etnocentrism och rasism diskuteras, liksom flyktingsituationen i Sverige och övriga världen.
Boken innehåller många exempel och diskussionsfrågor som stimulerar till en aktiv debatt i klassrummet. Vidare tar den upp åtskilliga exempel ur verkligheten för att underlätta förståelsen. Ordförklaringar finns för att förklara svårare ord.
Människan socialt och kulturellt är främst avsedd för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Om författarna
Anne Charlotte Ringquist är fil.mag i socialantropologi och vårdlärare. Hon undervisar i kursen människan socialt och kulturellt och i samhällskunskap samt föreläser i kulturmötesfrågor. Hon har varit bosatt i Kenya, Österrike, Tunisien, Saudiarabien och Senegal.