Bläddra

Matematik 5000+ Kurs 1a Lärobok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Matematik 5000+ Kurs 1a Lärobok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Nya Matematik 5000+ är ett modernt och heltäckande läromedel som erbjuder stora möjligheter till en varierad undervisning. I kombination med en tydlig progression ger det eleverna de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper i matematik.

I Matematik 5000+ Röd och Gul är yrkesinfärgningen tydlig. Detta märks dels i vilka begrepp, metoder och uppgifter som tas upp, dels i de många teman som finns i böckerna. I arbetet med böckerna har vi stämt av innehållet med yrkeslärare, yrkesverksamma och matematiklärare som arbetar med elever på yrkesprogrammen.

Röd respektive Gul serie

Vi har delat upp kurs 1a i två böcker, Matematik 5000+ kurs 1a Röd och Matematik 5000+ kurs 1a Gul. Det som skiljer böckerna åt är främst programanpassningen.

Matematik 5000+ kurs 1a Röd passar följande program:
Barn- och fritidsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Matematik 5000+ kurs 1a Gul passar följande program:
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Industritekniska programmet
VVS- och fastighetsprogrammet

Nyheter i serien

Matematik 5000+ är en revidering av vår populära läromedelsserie Matematik 5000 och innehåller nyheter som:

* Fler utmanande uppgifter på alla nivåer
* Än tydligare yrkesinfärgning, med beprövade teman
* Större fokus på digitala verktyg i teori, uppgifter och aktiviteter
* Varje uppgift har en markering om den ska lösas med eller utan digitala verktyg
* Aktiviteter, teman och historiksidor med fokus på förmågorna
* Kapitelavslutning som befäster begrepp och procedurer
* Utökat facit med fler ledtrådar och lösningar

Seriens omfattning

Fullt utbyggd kommer Matematik 5000+ att omfatta följande komponenter till samtliga kurser i ämnesplanen:
* Läroböcker
* Digitalböcker
* Webbaserade lärarhandledningar

Vi kommer dessutom erbjuda kostnadsfritt extramaterial, till exempel ledtrådar och lösningar.

Kommande titlar i serien

* Kurs 1a Gul och 1a Röd augusti 2021
* Kurs 2a augusti 2022

För de övriga kurserna i serien Matematik 5000+ är utgivningsplanen följande:

* Kurs 1b augusti 2021
* Kurs 1vux och 2b januari 2022
* Kurs 2vux och 5 augusti 2022
* Kurs 3b och 3vux januari 2023

Redan utgivna böcker i serien för att anpassa dessa till de reviderade ämnesplanerna som träder ikraft sommaren 2021.