Bläddra

Matematik 5000+ Kurs 1b Lärobok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Matematik 5000+ Kurs 1b Lärobok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Nya Matematik 5000+ är ett modernt och heltäckande läromedel som erbjuder stora möjligheter till en varierad undervisning. I kombination med en tydlig progression ger det eleverna de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper i matematik.

I Matematik 5000+ SA-EK-ES-HU har samtliga böcker fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen. Böckerna sätter också fokus på användandet av digitala verktyg numera ett obligatoriskt inslag i matematikundervisningen.

Nyheter i serien

Matematik 5000+ är en revidering av vår populära läromedelsserie Matematik 5000 och innehåller nyheter som:

* Fler utmanande uppgifter på alla nivåer
* Större fokus på digitala verktyg i teori, uppgifter och aktiviteter
* Varje uppgift har en markering om den ska lösas med eller utan digitala verktyg
* Aktiviteter, teman och historiksidor med fokus på förmågorna
* Kapitelavslutning som befäster begrepp och procedurer
* Utökat facit med fler ledtrådar och lösningar
* Problemlösning med programmering i alla kapitel i kurs 3b

Seriens omfattning

Fullt utbyggd kommer Matematik 5000+ att omfatta följande komponenter till samtliga kurser i ämnesplanen:
* Läroböcker
* Digitalböcker
* Webbaserade lärarhandledningar

Vi kommer dessutom erbjuda kostnadsfritt extramaterial, till exempel ledtrådar och lösningar.

Kommande titlar i serien

* Kurs 1b augusti 2021
* Kurs 2b januari 2022
* Kurs 3b januari 2023

För de övriga kurserna i serien Matematik 5000+ är utgivningsplanen följande:

* Kurs 1a Gul och 1a Röd augusti 2021
* Kurs 1vux januari 2022
* Kurs 2a, 2vux och 5 augusti 2022
* Kurs 3vux januari 2023

Redan utgivna böcker i serien för att anpassa dessa till de reviderade ämnesplanerna som träder ikraft sommaren 2021.