Bläddra

Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Matematik 5000+ är ett modernt och heltäckande läromedel som erbjuder stora möjligheter till en varierad undervisning. Det lyfter fram allt centralt innehåll och samtliga förmågor i ämnesplanen. I kombination med en tydlig progression ger det eleverna de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper i matematik.

Nyheter i serien

Matematik 5000+ är en revidering av vår populära läromedelsserie Matematik 5000 och innehåller till exempel följande nyheter:
* Problemlösning med programmering i alla kapitel
* Symbolhanterande och andra digitala verktyg såsom kalkylblad i teori, uppgifter och aktiviteter
* Fler utmanande uppgifter på alla nivåer
* Aktiviteter, teman och historiksidor med fokus på förmågorna
* Kapitelavslutning som befäster begrepp och procedurer
* Utökat facit med fler ledtrådar och lösningar

Seriens omfattning

Fullt utbyggd kommer Matematik 5000+ att omfatta följande komponenter till samtliga kurser i ämnesplanen:
* Läroböcker
* Digitalböcker
* Webbaserade lärarhandledningar

Vi kommer dessutom erbjuda kostnadsfritt extramaterial, till exempel ledtrådar och lösningar.

Kommande titlar i serien

* Kurs 4 - augusti 2020
* Kurs 5 - januari 2021
* Kurs 1b, 1a och 2b - augusti 2021
* Kurs 2a och 3b - augusti 2022
* Kurs 3b - augusti 2022

Med reservation för eventuella ändringar. Vi inväntar regeringens beslut om nya ämnesplaner under våren 2020.