Bläddra

Mattekojan 3A, elevbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen

Mattekojan 3A, elevbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Mattekojan är ett basläromedel i matematik enligt lgr22, som sätter förståelse för matematikens samband, logik och begrepp i centrum. Vartannat kapitel behandlar Taluppfattning, vars innehåll är utformat efter Skolverkets bedömningsstöd. Mellankapitlen bearbetar övriga områden. Att undervisa i ett område i taget inger lugn. Det underlättar din översikt på klassens kunskaper och eleverna kan fokusera, förstå och få hållbar matematisk grund och självkänsla. De kan vara trygga inför såväl Nationella Prov som för år 4 och vidare utveckling. 

Alla kapitel i Mattekojan 3A behandlar tre mål och ett antal begrepp. Diagnosen sammanfattar målens innehåll. Träna med Gugge och Utmana Sum-Sum befäster och utmanar. Under detta år tar sig Gugge och Sum-Sum genom skogen, där Mattekojan-berättelsen avslutas. 

Nytt för år 3 är ”Blandad träning” samt ”Textuppgifter/problem” att beräkna i räknehäfte. Avsnitten ligger sist i varje kapitel. Året fortsätter i Mattekojan-världen, men nu introduceras även klass 3 på Ekbackens skola.

Tid att arbeta praktiskt! Fortsätt ge eleverna konkret förståelse med lättanvända aktiviteter kopplade till elevbokens varje uppslag. Uppgifter på hög nivå och Häften med arbetsblad finns att skriva ut. Eleverna kan även arbeta med digitala uppgifter. 

Innehåll i Mattekojan 3A, elevbok:
•    positionssystemet 0-2000
•    huvudräkning och uppställning i addition och subtraktion 0-1000
•    Klockan: digital tid, tidsenheter
•    volymenheter
•    dubbelt och hälften 0-1000
•    sannolikhet
•    statistik, tabeller och diagram
•    kommutativa lagen
•    multiplikation: tabell 5, 10 och 2, 4, 8 och 3, 6, 9 
•    mönster, talföljder
•    öppna utsagor, ekvationer
•    division
•    bråk: del av helhet, del av antal

Mattekojan:
•    har fokus på taluppfattning
•    är utformad efter Skolverkets bedömningsstöd
•    ger tid att arbeta praktiskt
•    har ett sagotema som ger lust och nyfikenhet
•    är enkel att anpassa till alla elever